My good friend Rich Rogers and I talk about ALL the stuff he played last week! Rich is the creator of ENnie Award-winning Hit the Streets: Defend the Block, a ttRPG about street-level supers who protect their neighborhood. Co-host of +1 Forward podcast.  

And it's Star Wars Sundays -not Saturdays! 😬

Support the show (http://www.patreon.com/madjayzero)

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör MadJayZero. Innehållet i podden är skapat av MadJayZero och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.