اول فرضم این بود که هر چی بیشتر، بهتر! اما پژوهش چند مرحله‌ای روایت شده در این قسمت توضیح میده که الزاما اینطور نیست و از یک جایی بیشتر ارتباط گرفتن آسیب جسمی و ذهنی هم می تونه به همراه داشته باشه. اما این آستانه کجاست؟ سوالی هست که تلاش کردم در این قسمت بهش بپردازم.

Become a member at https://plus.acast.com/s/sinata-sinata.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Sinata | سیناتا. Innehållet i podden är skapat av Sinata | سیناتا och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.