By the end of this lecture the attendee will be able to:

1. Define sepsis and septic shock and the key clinical considerations

2. Understand the principles of fluid resuscitation and the types of fluid available

3. Describe the key fluid resuscitation literature specific to sepsis

4. Describe changes in fluid resuscitation practices over time

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Continulus. Innehållet i podden är skapat av Continulus och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.