Don't forget to stretch before you listen to this episode! Khrysti and Andy get their sweat on and mark their territories discussing Season 3 Episode 8- The Wellness Center!
Imagefilm 017 by Sascha Ende®Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/314-imagefilm-017License: https://filmmusic.io/standard-license

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör NEOZAZ.com. Innehållet i podden är skapat av NEOZAZ.com och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.