On The Floor with Wayne and Rob

On this weeks episode of On The Floor Wayne and Rob they have a discussion about Luxury Vinyl Floors with special guest Brett Miller, V.P. Technical Standards, Training & Certification at NWFA.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Bona US. Innehållet i podden är skapat av Bona US och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.