At the beginning of the year we often make resolutions. But we recently decided that instead of resolutions, we needed to get organized and clean up. We are learning a few things along the way.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Azure Farm . Innehållet i podden är skapat av Azure Farm och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.