Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Varför behöver anpassningar och stöd inte bara finns i klassrummet under skoltid utan även på raster och i fritidsverksamheten?

Hur kan vi göra miljön på fritidshem tillgänglig för elever inom NPF?

Vad behöver jag som fritidslärare och personal på fritids tänka på när jag möter en elev inom NPF?

Det här avsnittet ägnar vi åt den viktiga fritidsverksamheten.

Meverkande är Eva-Karin Alm och Linda Petersson, båda rådgivare på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, p

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Specialpedagogiska skolmyndigheten. Innehållet i podden är skapat av Specialpedagogiska skolmyndigheten och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.