Bob Gilbert was accustomed to pulling up leaves and dead fish during his raking, but on this day, he found something that would set in motion one of the biggest shocks of Bend, Oregon's short history.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Tim Underwood, TAKEN Podcast. Innehållet i podden är skapat av Tim Underwood, TAKEN Podcast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.