Skyldig?
Skyldig?
Avsnitt

7. Fängelse om du blir tvingad till mord?

Kan du få fängelse om någon tvingar dig till mord under hot? Vad är egentligen hot och vad krävs för att bli frikänd under en sådan situation?