Vad är skillnaden på fjärr- och distansundervisning? Hur påverkar dessa situationer lärande, och hur stor roll spelar social närvaro och interaktivitet? I detta avsnitt pratar vi om detta!

De som var med idag är:

Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel.

Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande.

Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare.

Tekniker och producent var Trond A. Tjøstheim.

Varje avsnitt är granskat av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet.

Tillsammans bidrar vi med vetenskapliga referenser till varje avsnitt, för den som vill veta mer.

Referenser

Kim, J., Song, H., & Luo, W. (2016). Broadening the understanding of social presence: Implications and contributions to the mediated communication and online education. Computers in Human Behavior, 65, 672-679.

Oliva, M. (2018). Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain. Lund University.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mycket hjärna. Innehållet i podden är skapat av Mycket hjärna och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.