Hej jag heter Fredrik

Fredrik Söderholm besöker beroendeakuten och förbereder sitt första tolvstegsmöte.

Av och med Fredrik Söderholm

Klipp och form: Mathilda von Essen

Mix: Fredrik Nilsson

Idé och produktion: Ulla Svensson, Sveriges Radio

Hej jag heter Fredrik är en produktion av Tredje Statsmakten Media