God is in the business of taking lives that are broken and making them whole. He loves seeing transformation happen. What you thought was okay, he wants to make amazing. Take a listen to this short episode, you're going to love it.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jason Talley. Innehållet i podden är skapat av Jason Talley och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.