The Soul Awakening Podcast

In this week’s episode, Kat Fowler interviews Sandra Walter, ascension Guide, wayshower and gatekeeper, all about humanity’s ascension and the major role that DNA plays in our spiritual evolution. We discuss stargates, portals, the Earth’s crystalline grid system and Unity consciousness.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kat Fowler. Innehållet i podden är skapat av Kat Fowler och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.