Vi träffade Monika Wendleby, med ännu en bok i bagaget, och denna gång med mer fokus på dataskyddsombudet. Vi pratar om DSO-rollen, om hur du når de mest omotiverade, om processkartläggningar men även om vad det egentligen betyder att registrerades fri- och rättigheter skadas när risker ska bedömas i en DPIA. Vi pratar också om tolkning av begreppet ”känsliga personuppgifter”, t.ex. uppgifter om hälsa, hur långt kan det sträcka sig? Detta och mycket mer…

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Anders Bäckström & Filip Johnssén. Innehållet i podden är skapat av Anders Bäckström & Filip Johnssén och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.