Vi samtalar med Jan Torége som i många år har fördjupat sig i begreppet och fenomenet ”socialt kapital”. Jan är ekonom med inriktning på statistik och nationalekonomi och arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner. Det är intressant hur socialt kapital sätter fokus på det relationella och ömsesidigheten i det mellanmänskliga och därmed är nära besläktad med samverkan.

Vi pratar bland annat om:

- Vad socialt kapital är: de mellanmänskliga resurserna, hur vi samspelar och organiserar våra samhällen

- Inbundet och överbryggande socialt kapital

- Betydelsen av tolerans som komplement till tillit

- Hur olika samhällen kan förklaras med hjälp av socialt kapital – med exempel som Ryssland och Costa Rica

- Hopajola – ett ord som handlar om hur vi tillsammans tar ett ansvar för jorden vi lever med

- Betydelsen av socialt kapital för kommuner och deras arbete

- Socialt kapital som platsbunden resurs

Du kan läsa mer om och av Jan Torége på www.socialtkapital.nu

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Länka Consulting. Innehållet i podden är skapat av Länka Consulting och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.