در این قسمت از راوکست شما ماجرای یکی از مشهورترین ریاضیدانان و فیلسوفان زن تاریخ را میشنوید که در تقابل با کلیسا زندگی بسیار پرچالشی را سپری کرد

 

  حمایت مالی از راوکست

 ( داخل و خارج از ایران )

 

یوتوب راوکست

Youtube.com/@ravcast

 

اسپانسر

شریف تریپ

https://shariftrip.com/

 

سایت و شبکه های اجتماعی راوکست

 

سایت . اینستاگرام . توییتر . تلگرام

 

 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör ایمان نژاداحد. Innehållet i podden är skapat av ایمان نژاداحد och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.