How to heal from trauma and narcissistic abuse. We discuss what is a healer, an empath, and a medium, and the ways to overcome abuse to get the life that you deserve. Healing after sociopathic and narcissistic abuse. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Apollonia Ponti. Innehållet i podden är skapat av Apollonia Ponti och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.