Watch This FREE 15 Minute Video: https://www.apolloniaponti.co/how-to-approach-women-secret-video

This video will show you what confident men do when they establish a certain mindset that will get you results with women.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Apollonia Ponti. Innehållet i podden är skapat av Apollonia Ponti och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.