Jensen and Holes: The Murder Squad

Billy Jensen and Paul Holes look into two unsolved murders. The cases are states apart but Billy has made it his mission to solve them and wants the Murder Squad's help.

For more information, please go to TheMurderSquad.com

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Exactly Right. Innehållet i podden är skapat av Exactly Right och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.