Life with Hoof Barkenbom

I inspelningens timma befinner sig Ebba och Johanna på en plats de inte har tillträde till och samtalar kring begreppet 'act as if success is guaranteed' för att ta sig an nya situationer. Ebba får en present av Johanna som vi får följa hur den utvecklar sig i framtiden.. (ping @mama.nu) Superpowers, första gången Johanna provar äktenskapscoachning och frustation mot människor som lägger sig i vad man gör!