In today’s FittBiteI’ll be quickly taking you through part 2 of my key need to know fashion terms so that you can look and feel like a pro every single time no matter who you’re dealing with.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Shadi Adada. Innehållet i podden är skapat av Shadi Adada och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.