Ellen och Emma är två systrar som delar väldigt mycket i livet. De är lika på många sätt och har båda en underbar humor. Det är bara ett år som skiljer på dem och de har vuxit upp i en liten stad. Nu bor de och studerar i samma stad och har många gemensamma vänner och intressen. De står varandra väldigt nära. Det som skiljer deras syskonskap från andras är att Ellens sjukdom (CF) har tagit en väldigt mycket tid och kraft under deras uppväxt, vilket har påverkat dem och hela deras familj, men det är också anledningen till att de har den relationen om har idag. Emma har fått följa med på många sjukbesök och suttit i lekterapin och tittat på serier. Hon har spelat mycket kort med sin syster under alla sjukhusvistelser. Hur påverkar sjukdomen deras relation? Hur tänker och känner man som syskon till en person med en kronisk sjukdom?

Så här säger Emma i podavsnittet om hur hon tänker kring sin relation med Emma och hennes sjukdom: ”När ditt liv ställs på paus så ser mitt mitt och du vill ju inte det, män jag menar att så naturligt är det för mig att pausas ditt så pausas mitt ”.

Ellen och Emma samtalar också kring vilket hjälp det finns i våren att få som syskon till en sjuk person. När de var små så hade de möjligheter att åka till Ågrenska och Emma deltog i syskongrupper. Det var bra.

VI BEKLAGAR ATT LJUDET ÄR LITE DÅLIGT! Avsnittet spelas i precis när Covid-19 och riktlinjerna kring det kom ut, vilket gjorde att vi inte kunde spela på samma sätt som vi tidigare gjort. Tjejerna hade bokat och studio på det universitet som går på, män samma dag som vi skulle spela i så stäng universitet och de fasta istället stänga i sig med ett enkelt mobilheadset i Emmas garderob.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Riksförbundet Cystisk Fibros. Innehållet i podden är skapat av Riksförbundet Cystisk Fibros och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.