Christopher Axline works in circuit QED. He prepares arbitrary quantum states in one microwave cavity, then transfers it into another cavity with a press of a button.

C. Axline et al, On-demand quantum state transfer and entanglement between remote microwave cavity memories, Nature Physics vol 14, pp 705–710 (2018) (Paperpreprint)

 

 

 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör hearingthequantum. Innehållet i podden är skapat av hearingthequantum och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.