BrysselBound


Vad vill Socialdemokraterna driva i Europaparlamentet? BrysselBound pratar med Evin Incir, ett av partiets toppnamn i valet. Hur kan EU verka för ökad demokrati och jämställdhet? Kan unionen arbeta med sociala frågor utan att flytta makt till EU-nivån? Och är LIBE fortsatt det hetaste utskottet för svenska kandidater? Det och mycket mer!