BrysselBound


I vårt sista avsnitt pratar vi om valresultatet, hur gick det till slut för de kandidater vi har intervjuat under våren? Vi tar upp procent, halvfulla och halvtomma glas, valdeltagande och hur läget ser ut i Europaparlamentet som helhet.