BrysselBound


I vår sista intervju med en av partiernas toppkandidater pratar vi med Liberalernas förstanamn Karin Karlsbro. Vi pratar om skatt på EU-nivå, klimatpolitik, vad hon som mindre etablerad politiker kan bidra med i Europaparlamentet och mycket annat.