BrysselBound


I veckans avsnitt tar BrysselBound paus från toppkandidatintervjuandet och pratar istället om likheter och skillnader mellan Riksdagen och Europapaqrlamentet och lagstiftningsarbete i praktiken. Vi gör det med Cecilia Wikström parlamentariker och tidigare riksdagsledamot från Liberalerna. Vilka sitter med vid bordet när det förhandlas om en lag i EU? Hur kan processen bli mer transparent? Jobbar man mer i Stockholm eller i Bryssel?