Strålsäkert - En podd om strålning

Säkerhetskultur handlar om de attityder, värderingar och uppfattningar om säkerhet som finns i en organisation. I kärnteknisk verksamhet kan frågor om säkerhetskultur vara lika viktiga för en framgångsrik verksamhet som de tekniska förutsättningarna. OECD:s kärnenergibyrå, NEA, arrangerade 2018 en workshop med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, kärnkraftsindustrin och internationella organisationer. Workshopen resulterade i en rapport som beskriver hur svensk nationell identitet kan påverka säkerhetskulturen inom den svenska kärnkraftsbranschen. Vid seminariet presenteras resultat och slutsatser från rapporten för att därefter diskuteras i en panel med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och kärnkraftsindustrin. Vilka lärdomar kan den svenska kärnkraftsbranschen dra utifrån rapporten och vad kan andra säkerhetsverksamheter lära sig av det arbete som kärnkraftsbranschen påbörjat?

Medverkande: Nina Cromnier, GD, Strålsäkerhetsmyndigheten,

Monica Haage, Konsult, Evolving Energy Consortium 2EC,

Johan Svenningsson, VD, Uniper Sverige AB, Björn Linde, VD, Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB

Programledare: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten

Samtalet spelades in under ett seminarium i Almedalen 2 juli 2019 och går även att se via Strålsäkerhetsmyndighetens Youtubekanal: https://bit.ly/2MdZBuh

Rapporten Säkerhetskultur i ett nationellt perspektiv, Sverige: https://www.oecd-nea.org/hans/pubs/2018/7445-cssc-sweden-sv.pdf

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Strålsäkerhetsmyndigheten. Innehållet i podden är skapat av Strålsäkerhetsmyndigheten och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu