Elisabeth Nihlfors är professor i pedagogik med ett mycket långt CV. Hennes forskningsfokus handlar om skolans styrning i allmänhet och skolchefens roll i relation till lokal och nationell politik i synnerhet. Vi resonerar kring balansen mellan det politiska och det professionella i skolans ledarskap; 

-Har rektorer och skolchefer tillräckligt på fötterna när de fattar beslut, och är ansvar och befogenheter verkligen i balans?

-”Armarna i kors och vänta tills det går över”-mentaliteten;  var börjar ett förändringsarbete? -Vad har vi för skolning i att arbeta demokratiskt nuförtiden och hur många av Sveriges skolchefer känner verkligen att de är "demokratins väktare”?

Nihlfors ger också konkreta råd till rektorer och skolchefer om att både kroka arm med närsamhället och vara professionellt lata! 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Per Kornhall och Ingela Netz, i samarbete med Arena Idé. Innehållet i podden är skapat av Per Kornhall och Ingela Netz, i samarbete med Arena Idé och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.