Stärker Skolinspektionen kvalitén i svensk skola?

 

I avsnitt 70 möter Per och Ingela Axel Norgren, forskningsassistent vid Center for Educational Leadership and Excellence (CELE) på Handelshögskolan i Stockholm. Axel är nationalekonom och har i en studie försökt svara på sin egen fråga - gör inspektioner skolan bättre?

 

Vi tar reda på vad en kvasiexperimentell studie med utfallsmått är, om det verkligen går att jämföra skolresultat och veta vad som är orsak och verkan, och vi diskuterar vad som faktiskt är, och kanske borde vara, Skolinspektionens uppdrag.

Svaret på frågan? Det får du förstås i podden!

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Per Kornhall och Ingela Netz, i samarbete med Arena Idé. Innehållet i podden är skapat av Per Kornhall och Ingela Netz, i samarbete med Arena Idé och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.