In this episode, we share a sneak peek of a conversation with Sam Lambson, vice president, interoperability, Cerner, around going beyond connectivity to true usability and what attendees can expect at Cerner Health Forum 2021. The full podcast, which includes video, will be available for Cerner Health Forum attendees within the virtual platform.

Read the show notes: https://www.cerner.com/perspectives/cerner-health-forum-21-preview-right-data-right-place-right-time

Register for Cerner Health Forum: https://www.cerner.com/cernerhealthforum

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Cerner. Innehållet i podden är skapat av Cerner och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.