East Carolina University Adjunct Professor Dr. Cameron Seay talks about introducing students to the mainframe, how to generate more awareness of the platform on campus, and his efforts to increase the mainframe's profile in college curricula.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Modern Mainframe Podcast by BMC Compuware. Innehållet i podden är skapat av The Modern Mainframe Podcast by BMC Compuware och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.