Solution Consultant Dave Kartzman reflects on his career on the mainframe, his experiences helping companies migrate to new versions of COBOL, getting students interested in the mainframe, and more.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Modern Mainframe Podcast by BMC Compuware. Innehållet i podden är skapat av The Modern Mainframe Podcast by BMC Compuware och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.