Two Watch Guys

Ett avsnitt helt tillägnat lyspasta. Historisk genomgång varvas med tekniska lösningar, både historiska, samtida och framtida.