In Ayurveda, it's kapha season, which is the second half of winter and spring! When seasons change, we have to change too — because we are a small part of the bigger picture. In this Ayurveda podcast, learn how to transition from Winter (vata) into Spring (kapha!) with these Ayurvedic diet and lifestyle recommendations.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Monica Bloom. Innehållet i podden är skapat av Monica Bloom och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.