Handgjort

Hur gör man det handgjorda skapandet relevant idag? 

Silas Engström är smed i Uppland och funderar mycket på hur hans kunnande och tjänster passar in i slit- och slängsamhället.

I Gävle träffar Handgjort byggnadsantikvarien och programledaren Erika Åberg. I byggnadsvården behöver man smedens kompetens menar Erika, det handlar om hållbarhet.

Handgjort produceras av Peter Gropman på Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.