FriHeltEnkelt

Konsumtionssamhällets press, reklam och om att köpa på avbetalning.