7402 podcast

Sociala medier ur från två olika generationers perspektiv. Ida berättar om användningen som tonåring, och Erik konstaterar att det är svårare att guida rätt som förälder med något man själv inte växt upp med.