Mitt Ledarskap Podden

Det här är Patrik Jägenstedt, vår snabb-pratade forskningschef som med ett bra mycket bra tempo levererar den ena klokheten efter den andra. Vi sitter och pratar om deras innovationsarbete genom det spännande initiativet ”shotgun-day” – ett angreppsätt som man inte brukar förknippa med storbolag. Och det är just Patrik som bland annat varit den drivande kraften bakom detta. Spännande värre! For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy