We kick off the new year with David Militz, CEO of Carers SA, talking about some of the hot buttons in the carers space.

Carers SA, DSC newsletter, DSC website, DSC training, TRANSCRIPT

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Disability Services Consulting. Innehållet i podden är skapat av Disability Services Consulting och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.