token security podcast

In this episode Max Saltonstall and Justin McCarthy are joined by Johnathan Hunt, VP of Information Security at InVision to talk about pen testing, bug bounty programs, and secure code.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör token security podcast. Innehållet i podden är skapat av token security podcast och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.