Traditional Ecological Knowledge Keeper and medical herbalist Sage LaPena (Noptipom Winto) teaches about foods, medicines and craft plants, and about the power of applied Indigenous environmental relationship.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör The Cultural Conservancy. Innehållet i podden är skapat av The Cultural Conservancy och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.