Daniel and Jorge Explain the Universe

Daniel and Jorge answer listener questions about the smallest, biggest and cataclysmic-ist things in the Universe!

Learn more about your ad-choices at https://news.iheart.com/podcast-advertisers

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör iHeartRadio. Innehållet i podden är skapat av iHeartRadio och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.