Hejframtid

Erik Stenberg, KTH Vad är ”hemma” om 50 år? Hur kan tekniska lösningar hjälpa till att lösa stadens utmaningar? På ett hållbart sätt?