Våld i nära relationer
#6 Hur kan vi förebygga dödligt partnervåld  

#6 Hur kan vi förebygga dödligt partnervåld  

Maria berättar om att leva med rädslan att bli dödad av sin före detta man. Experter i avsnittet är Shilan Caman, forskare på Karolinska institutet. Shilan har forskat kring dödligt partnervåld och vilka riskfaktorer som finns kring dödligt partnervåld. Vår andra expert Nina Rung som grundat Huskurage. Nina berättar om vad du som granne eller närstående kan göra om du misstänker att någon utsätts för våld.