Våld i nära relationer

I detta avsnitt pratar vi om våld i ungas relationer. Våld i ungas partnerrelationer är ofta våld som vuxenvärlden osynliggör och har svårt att se. Varför är det så? Hur ser våld i ungas partnerrelationer egentligen ut ? Skiljer sig våldet från våld mot vuxna? Vilket stöd finns att få för unga våldsutsatta och hur kan samhället bli bättre på att upptäcka ungas våldsutsatthet?
Med oss som gäst har vi Zandra Kanakaris generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter som arbetar förebyggande och stödjande för att motverka våld i ungas nära relationer. Stiftelsen 1000 möjligheter driver också den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se dit unga kan vända sig som utsatt, den som utsätter eller som kompis. Zandra är också ordförande för Unizon som är en av två riksorganisationer för tjej- och kvinnojourer i Sverige. 

linn@linnmhallen.se 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Linn Moser och Rebecca Lagh. Innehållet i podden är skapat av Linn Moser och Rebecca Lagh och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.

Populärt på poddtoppen just nu