طعم مهر
طعم مهر

طعم مهر

طعم مهر، طعم گوارای همنشینی هاست.

لذت گرمی سلام قلب ها در سردی روزگار غریب امروز.

گاهی گریزی به لطافت و معرفت جامانده در گذشته و گاهی یادآوری طعم شیرین دوست داشتن های کمرنگ شده.

با شعر، قصه و دلنوشته ها در ضیافت موسیقی و ترانه و آرامش، طعم مهر را بچشید.

با سپاس

Antal avsnitt: 587

Senaste avsnittet:

En podcast av: طعم مهر

Webb:

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör طعم مهر. Innehållet i podden är skapat av طعم مهر och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.