The day when I got a new theme tune. People in recovery giving me a lift. Having no biscuits, the lonely disease of alcoholism, Serotonin, the perfect moment that failed… and a big thank you to Carl, Steve and Ellen (Ellen’s probably my fav). Nirvana… This is a low.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Alcoholic Ominous. Innehållet i podden är skapat av Alcoholic Ominous och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.