The Practical Esoteric

In this tender episode, I share my own recent journey of profound loss here in Mexico, and how a number of teachings on Forgiveness—such as the Course in Miracles, Abraham, Hawaiian Ho’oponopono, Tantra Yoga, and Poetry—can help guide us when the primal wounds arise. I hope this inspires your own Forgiveness journey.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör VerDarLuz. Innehållet i podden är skapat av VerDarLuz och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.