Episode 72: Flozins and tides, new med for migraine, and antidepressants for back pain and DJD
Avsnitt

Episode 72: Flozins and tides, new med for migraine, and antidepressants for back pain and DJD

This week, Mark, Henry and guest POET Kate Rowland from Rush Medical College discuss: newer agents to treat diabetes,  a new medication for migraine prevention, and antidepressants for pain in patients with back pain or DJD.

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Mark Ebell. Innehållet i podden är skapat av Mark Ebell och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.